Feiten en leugens over het klimaat | Deel 2: De activiteit van de zon

Het originele artikel van Feiten en leugens over het klimaat | Deel 2: De activiteit van de zon kunt u hier bekijken.


(Court Fool | Rudo de Ruijter) De laatste jaren hebben de Verenigde Naties veel gedaan om een wereldwijde paniek over CO2 te creëren…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

What dehydration does to your body

Het originele artikel van What dehydration does to your body kunt u hier bekijken.


(FIX | Laura Newcomer) None of us would be alive today if it weren’t for water. Our bodies are made up of approximately 60 percent water; many of our internal organs are composed of well over that amount…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

President Palau stelt grootste zeereservaat in

Het originele artikel van President Palau stelt grootste zeereservaat in kunt u hier bekijken.


(Happy News) Palau, een eilandengroep in de Pacific, gaat onder leiding van president Tommy Remengesau het grootste zeereservaat ter wereld oprichten…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

Meet the man who lives without money

Het originele artikel van Meet the man who lives without money kunt u hier bekijken.


(Higher Perspectives) “If someone told me seven years ago, in my final year of a business and economics degree, that I’d now be living without money, I’d have probably choked on my microwaved ready meal…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

20 januari STIR Avondcollege – Avondinspiratie

Het originele artikel van 20 januari STIR Avondcollege – Avondinspiratie kunt u hier bekijken.


Titel: Consequenties voor iedereen van niveau 4 gebiedsontwikkeling (participatie maatschappij)

Inspirator: Jean-Paul Close

Locatie: Fontys Eindhoven, Rachelmolen 1, lokaal R1, 0.13

Tijd: 19:00 – 21:30

Introductie: In de hele wereld ontwikkelen gebieden zich met de intentie van burgerparticipatie. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd:

1. De burger mag meepraten maar de bestuurlijke hiërarchie is de baas.
2. Zowel bestuur als burgers leven zich in in kernwaarden en nemen samen verantwoordelijkheid.

Dit laatste is waar het college over gaat. Wat betekent dit voor een gebied, de bestuurders, ambtenaren en burgers of ondernemers. Wat betekent dit voor het onderwijs?

Level 4

Voor: iedereen
Kosten: 5€ of AiREAS muntje

Aanmelden: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

Aardstralen en kanker | Erik Kasteleyn | Deel 1

Het originele artikel van Aardstralen en kanker | Erik Kasteleyn | Deel 1 kunt u hier bekijken.


(Henk Fransen) Aardstralen, bestaan die? In deze eerste video vertelt Erik Kasteleyn, die zelf als geoloog/wetenschapper skeptisch was, wat hem overhaalde om anders te kijken naar het fenomeen aardstralen…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

How to choose ocean friendly and sustainable sushi to preserve our oceans

Het originele artikel van How to choose ocean friendly and sustainable sushi to preserve our oceans kunt u hier bekijken.


(Collective Evolution) In the past few decades, sushi has become a popular dish not just in


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

Alle Amerikaanse (gentech)producten bij Jumbo zijn foutief gelabeld

Het originele artikel van Alle Amerikaanse (gentech)producten bij Jumbo zijn foutief gelabeld kunt u hier bekijken.


(Gentechvrij) Jumbo zet op al haar producten uit het Amerikaanse assortiment standaard de waarschuwing “Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten”…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

Gemeenten zijn de weg kwijt in databeleid

Het originele artikel van Gemeenten zijn de weg kwijt in databeleid kunt u hier bekijken.


De Stad van Morgen positioneert zich structureel in de Sustainocratische werkelijkheid van kernwaarden gedreven samenwerking. Dit wordt ook wel peer 4 gebiedsontwikkeling genoemd. Hierin worden we geconfronteerd met de, hopelijk tijdelijke, schizofrenie van overheden ten aanzien van hun databeleid. Dat is begrijpelijk als je voortkomt uit de wereld van controle, beheersing en bureaucratie en ineens wordt geconfronteerd met een werkelijkheid waarin men geacht wordt te faciliteren met transparantie, openheid en co-creatie. Terwijl het ene deel van de overheid vast zit in het ene kader experimenteert het andere deel met de vernieuwing. Maar snapt men wel de nieuwe spelregels?
Hierbij een aantal reflecties van onze partners:
De weg kwijt:
“Gemeenten zijn wat automatisering betreft de weg kwijt. Ze hebben zichzelf afhankelijk gemaakt van een paar leveranciers die handig gebruikt maken van de situatie. Zelfs landelijke organisaties zoals KING, wat staat voor kwaliteit, weet niet wat de juiste route is en bedenkt geweldig indrukwekkende standaards die door hun complexiteit niet werkbaar blijken. Leveranciers steunen die zwakte omdat dat in hun eigen belang is. Ze spreken elkaar toe hoe goed ze zijn en kunnen het op die manier nog lang volhouden. Ook gemeenten doen daar een bijdrage aan omdat ze het zelf gewoon niet meer weten en… “een kwaliteitsinstituut zal wel weten hoe het moet”, toch? “Gelukkig” zijn er aanbesteding procedures bedacht die er voor zorgen dat gemeenten juiste keuzes maken. Als je gewoon beschrijft wat je wilt en vertaalt naar eisen en wensen dan kan er toch niets fout gaan? Een aantal procedure stappen doorlopen, hier en daar een score toekennen aan de leverancier die zich goed presenteert en dan, na een optelsom, waar het bedrag van de kosten een belangrijke rol speelt, een keuze maken. En dan na een lang proces vol met problemen blijkt het geweldige product toch niet helemaal zo goed als toen gepresenteerd in de aanbesteding. Maar we zijn van goede wil en gaan er met z’n alle de schouders onder zetten, toch?
Gemeenten proberen wel het een en ander te keren zoals die steden die een samenwerkingsverband opzoeken met andere gemeenten om de ICT anders te organiseren. Leveranciers (namen noemen we niet) lachen daarom. Degenen die zo’n traject achter de rug hebben tonen het volgende: Bedenk goede statements voor een visie, kies voor een avontuurlijke route, en constateer dat je het tegenovergestelde bereikt na een moeizaam proces en vele euro’s minder. En natuurlijk tot het laatste moment volhouden dat we toch allemaal wel erg goed bezig zijn.”
Als het rode vlak regeert dan groeit vanzelf de vernieuwing vanuit het gele vlak waarbij het oranje vlak het kaf van koren scheidt.

Als het rode vlak regeert dan groeit vanzelf de vernieuwing vanuit het gele vlak waarbij het oranje vlak het kaf van koren scheidt ten behoeve van de ontwikkeling van het groene vlak van harmonie. (“La comedia divina”, Dante, uitgedrukt in Sustainocratische processen)

Menshouderij
We komen uit een politiek economische wereld van “effectieve mensenhouderij” waarbij de burger zich vooral als betalende arbeid verlenende consument diende te gedragen en als zodanig door Big Brother werd gecontroleerd op belastbaarheid, normen en regels. Het achterliggende automatiseringsbeleid levert een wirwar van controle wensen op die het straatbeeld vullen met camera’s, lussen, detectiesystemen en controle instrumenten. Smart City wordt het ook genoemd waarbij de slimmigheden vooral het machtsysteem dienen. Het is een goudmijn voor technologische aanbieders die de schijnbaar onuitputtelijke financiële bronnen van de belastingbetaler, publieke schuldontwikkeling en onbekwaamheid van het sturingssysteem, gebruikt om een infuus van afhankelijkheid aan te brengen. De openbare aanbesteding gaat naar de goedkoopste aanbieden maar eenmaal binnen is het infuus aangelegd en kan het pluk werk beginnen. Samenwerking tussen gemeenten biedt geen soelaas want elke gemeente heeft een andere mensenhouderij samenstelling met geheel eigen besluit patronen vanuit macht. Technologische optimalisering wordt bereikt door weer standaarden te bedenken voor kostenbesparing die de betrokken aanbieders graag tegen kostbare tarieven en interne implementatie en trainingsprogrammas waar willen maken.
Open data
Ondertussen biedt internet de burgerij een onuitputtelijke bron aan informatie, vaak ook aangeleverd door overheid instanties die een open data beleid nastreven binnen de kaders van de nieuwe “participatie maatschappij”. Maar een veelvoud aan sensoren, datastromen en allerlei vormen van interpretaties zijn ook uit andere bronnen beschikbaar waardoor de mens zelf na gaat denken en relaties legt tussen wat men ziet en wil geloven. Het vertrouwen in de, via controle en onderdrukking, wakende overheid is verdwenen omdat verschillende werkelijkheden doordringen tot het bewustzijn van de gemiddelde mens. Men voelt zich al snel gedwongen, gecontroleerd, beknot in vrijheid, bedrogen, kwetsbaar en gemanipuleerd. De tegenreactie is om een geheel eigen werkelijkheid te creëren die vaak gebaseerd is op eigen brononderzoek en interpretatie. Open data is nu onbeheersbaar en overheden doen er goed aan om energie te steken in de omgang ermee dan het trachten te reguleren ervan.
Juridische valkuilen
Ondertussen willen overheden open data portalen aanleggen. Maar welke criteria pas je toe als jezelf al een imago hebt van manipulatie? Juristen van de overheid benaderen de Stad van Morgen via bijvoorbeeld AiREAS om te vragen hoe we juridisch om dienen te gaan met open data? Wet en regelgeving hanteert niet bij uitstek een morele maatstaf maar vooral een die de werkelijkheid van politieke economische sturing van regels voorziet. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke onschendbaarheid van de Nederlandse Staat ten opzichte van haar eigen beleid. Als wij als burgers aanspraak willen maken op artikel 11 van de grondwet  (onschendbaarheid van het menselijke lichaam), wanneer we het politiek economische beleid verantwoordelijk maken voor de lucht en bodemvervuiling vandoor ons lichaam dodelijk wordt vervuild, dan kan de regering zich beroepen op “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen”. De prioriteit is dan niet de grondwet maar het politiek economische systeembelang. En de burger heeft geen recht tot formele tegenspraak. Dus creëert de burger een nieuwe maatschappij binnen de oude, vanuit de natuurlijke vrijheid die niet door menselijke structuren is tegen te houden. Internet en open data helpen daarbij.
De grondwet geeft ook in artikel 1 het recht van gelijke behandeling en verbond op discriminatie. De economische ongelijkheid, de hiërarchische belangenbehartiging en machtsverdeling, de armoedeontwikkeling en het incassobeleid, de behandeling van vluchtelingen (mensen die zich ook in Nederland bevinden), enz halen stelselmatig de grondwet onderuit “omdat de overheid dat mag”.
Level 4

Wat bepaalt het gebruik van data?

De weg vooruit
Op peer 4 niveau van gebiedsontwikkeling nemen onafhankelijke Sustainocraten de rol van tafelvoorzitter op zich om op die manier de grondwettelijke gelijkwaardigheid tussen alle partijen te waarborgen én het hogere doel van kernwaarden zoals gezondheid (lichamelijke integriteit) samen veilig te stellen of te herstellen door middel van innovaties. De overheid krijgt zo de mogelijkheid om zichzelf te herzien binnen de kaders van duurzame evolutie door faciliterend op te treden. Dat geldt ook voor de andere partners, inclusief de ICT bedrijven die nu de maatschappij op kosten jagen uit eigenbelang zonder kwaliteit te verschaffen. In het geval van een participatie maatschappij is het hoger doel sturend, niet de oude blokkerende wetten en regels of politiek-economische lobbies, noch aanbestedingen. Een belangrijk deel van kostbare automatisering rond controle van procedures kan worden opgeheven. Door de processen buiten te hiërarchie te plaatsen ontstaat een participatieproces op basis van respect en vertrouwen, iets wat de overheid, ondanks de vele bestuurders en ambtenaren van ontzettend goede wil, niet zelf eenzijdig kan.
Als er dan een open data portaal moet komen dan gaat het niet om de open data zelf maar de context waarin deze geplaatst wordt. Denk aan AiREAS waar de gezonde verstedelijking, gezien vanuit luchtkwaliteit, de context bepaalt van het grote knoppenteam. Dat team draait zelf niet aan de grote knoppen maar zorgt dat degenen die dat wel doen dit kunnen doen met een hoge graad van betrouwbaarheid en compleetheid van de gegevensvoorziening.
Context gedreven open data portaal

Context gedreven open data portaal

Door dit soort activiteiten in formele waardengedreven peer 4 context te plaatsen regeert het systeem niet meer maar de kernwaarden waardoor het kaf van het koren gescheiden wordt in beleid, deelnemende instanties en toegevoegde waarde van de keuzes. In AIREAS bijvoorbeeld wordt heel veel moeite gedaan om kwaliteit lagen te bewaken, soms met tijdelijke weerstand van de geld of macht gedreven partners. Door het multidisciplinaire karakter is er geen eenzijdige keuze maar een die door de groep wordt gedragen ten behoeve van leefbaarheid en kwaliteit van samenwerking. Als steeds meer roadmaps worden overgeheveld van systeem naar participatiebelang dan zal ook de schizofrenie van de overheid in haar interne spanningsveld tussen systeemoverheersing en partnerschap opgeheven worden door duidelijke bestuurlijke en operationele innovatie.
Trainingen om bestuurlijk te leren omgaan met de cyclus en de peer 4 evolutie worden door de STIR Academy georganiseerd.


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel

NASA admits Antarctica gaining land ice

Het originele artikel van NASA admits Antarctica gaining land ice kunt u hier bekijken.


(The Corbett Report) Do you spend sleepless nights worrying about the sea level rise caused by the melting of the Antarctic ice sheet? Well enjoy your slumbers, my friend, NASA has just given you reason to sleep easier…


Deze berichten zijn door mij geselecteerd uit diverse nieuwskanalen. Als je het originele artikel wilt lezen kun je op onderstaande link klikken.
Ga naar origineel artikel