Wat is sustainocratie?

Sustainocratie, een idee van Jean-Paul Close, gaat uit van een samenleving die gebaseerd is op harmonieuze relaties tussen mensen onderling en de mens met haar natuurlijke omgeving. In onze samenleving respecteren wij 5 basisprincipes van duurzaam leven:

  • Voedsel (inclusief drinkwater)
  • Gezondheid (inclusief het behouden van een gezonde leefomgeving)
  • Veiligheid (inclusief respect en integriteit onderling)
  • Zelfbewustzijn (educatieve processen)
  • Zelfredzaamheid (verantwoordelijkheid)

Deze “kunst van samen leven” hebben wij gedefinieerd als binnen integraal duurzame menselijke vooruitgang. Individuen die deze basisprincipes ter harte nemen door er verantwoordelijkheid voor te nemen, ongeacht de professionele positie in de maatschappij, zijn Sustainocraat.

Transformatie

Onze huidige afhankelijkheid van systemen maakt onze maatschappij structureel kwetsbaar op vele fronten. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de genoemde kerngebieden kunnen we de kwetsbaarheid minderen.

Uitleg door Jean-Paul Close